Cibad

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Benestar Social i Família compta aquest 2015 amb un pressupost de 2.012,72 M d'euros, amb un increment d'un 1,7% respecte a l'any 2014

Benestar Social i Família compta aquest 2015 amb un pressupost de 2.012,72 M d'euros, amb un increment d'un 1,7% respecte a l'any 2014

Correu electrònic Imprimeix PDF

gencat.cat. D’aquest pressupost es destinarà el 49% a prestacions de serveis, el 34% a prestacions econòmiques i altres ajuts, un 9% a la cooperació amb els ens locals i un 8% a despeses de funcionament

Per programes, un 71% a l’autonomia personal i discapacitat, 10% a inclusió social i lluita contra la pobresa, 9% a atenció a la infància i l’adolescència, 5,5% direcció i administració general i un 4,5% dones, immigració, joventut, família i acció cívica i voluntariat

 

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presentat avui al Parlament el pressupost del Departament per a 2015, i ha destacat com a línies estratègiques prioritàries d’actuació:

1. Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social

En aquest capítol el pressupost de 196,9 M€ s'incrementa en un 2,3% respecte a 2014.

Per tal d'assolir aquest objectiu, Munté ha destacat com a actuacions previstes més destacades, aprovar un Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, amb un pressupost superior als 900 M€ per part del conjunt de departaments de la Generalitat; intensificar les mesures destinades a infants i joves de famílies vulnerables durant l’estiu; definir, regular i impulsar el nou Servei de distribució d'aliments; reforçar el suport a les entitats que treballen en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social amb la convocatòria extraordinària de subvencions per atendre famílies amb fills en situació de vulnerabilitat; mantenir les prestacions econòmiques per atendre necessitats de les persones que no disposen de recursos suficients; desenvolupar els Plans Locals d’Inclusió Social i els Plans de Desenvolupament Comunitari; mantenir la col·laboració amb els ens locals en les línies de suport a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i els ajuts d’urgència social; reforçar la inserció sociolaboral i la formació dels joves tutelats i extutelats, i mantenir els 116 punts Omnia.

2. Garantir les polítiques de prevenció, atenció, protecció i participació de la infància i l’adolescència

En aquest sentit, l'increment del pressupost és d’un 1,9%, passant dels 183,58 M€ de 2014 als 187,14 M€ per 2015. En aquest àmbit la consellera ha destacat que enguany cal aprovar el Pla per a la Infància horitzó 2017 i el seu pla d’actuació per a 2015, així com avançar en el desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya i de la Llei 14/2010 de Drets i oportunitats de la infància, amb actuacions destacades com la constitució dels Consells de participació territorial d'infància i adolescència; l'ordenació i actualització del sistema de protecció i la consolidació de la implementació del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI), entre d’altres. Respecte a la Llei, es preveu per aquest 2015 l’aprovació del decret de procediment i mesures de protecció a la infància i l'adolescència en situació de risc, desemparament o guarda protectora i el decret pel qual es regula el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics.

En l’àmbit de l’acolliment i l’adopció, Neus Munté ha destacat com a actuacions per aquest 2015 potenciar l’acolliment en família aliena i el Servei d’atenció postadoptiva.

3. Afavorir la promoció de l’autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat

L'increment del pressupost per a assolir aquest objectiu és d’un 1,8% en previsió de l’entrada en el sistema de les persones valorades amb grau I i les prestacions econòmiques vinculades. Passem doncs dels 1.401,95 M€ pressupostats l’any 2014 als 1.426,73 M€ per 2015.

"La voluntat del Govern és, malgrat les reformes implantades per l’Estat i el continuat incompliment de les seves responsabilitats en el finançament, seguir donant resposta a les necessitats de les persones amb dependència i discapacitat, i seguir avançant per a disposar d’una llei específica que doni resposta a un model propi de promoció de l’autonomia personal , com una eina més que preservi el model català de serveis socials", ha destacat la consellera.

4. Enfortir les polítiques de suport a les famílies

"El suport a les famílies és una prioritat d'aquest Departament que està complint amb el seu compromís d'anar ampliant els ajuts per naixement o adopció". En aquest sentit, l'increment d’un 15,1% dels recursos destinats al suport de les famílies permetrà incrementar el topall econòmic per accedir a l’ajut econòmic per part, adopció tutela o acolliment sotmesa a nivell d’ingressos de la unitat familiar que passa de 14.000€ a 16.000€ de renda familiar ponderada en funció dels membres que la integren, pels infants nascuts a partir del 1 de gener de 2015.

5. Atenció a la migració

Per tal de promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar cap a una societat més cohesionada, el Departament manté el pressupost d’aquest any en 9,07 M€ i prioritzarà actuacions com el desenvolupament del Decret d’acollida; implementarà el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, creant una línia d’ajuts a entitats per activitats relacionades amb l’asil i l’atenció a les persones refugiades, i l’aprovació del Pla per a la Mobilitat Internacional amb l’objectiu de coordinar el conjunt d’accions que des del Govern es facin en relació a la nova emigració.

6. Millorar les oportunitats dels joves

En aquest àmbit, el pressupost de 27,65 M€ és també de continuïtat respecte a l’any passat.

Per tal de seguir impulsant les polítiques de joventut amb l'objectiu d’afavorir la realització de projectes de vida de les persones joves, la seva emancipació i el seu apoderament com a agents actius de la societat, "continuarem desplegant el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Fins el 2016 s’estima una inversió de més de 600 milions per part del conjunt del Govern. I en aquest marc, seguirem cooperant amb els consells comarcals i els ens locals", ha afirmat Munté.

7. Treballar per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones

El pressupost destinat a aquest capítol per a 2015 és de 7,51 M€. La consellera ha destacat la necessitat de "seguir desenvolupant les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de vida". En aquest sentit, Neus Munté ha destacat actuacions previstes per 2015 com el desenvolupament del programa d’intervenció integral contra la violència masclista, amb un pressupost per al conjunt del Govern de 4.205.128,32 € per aquest 2015.

La consellera Munté ha lamentat la negativa influència que les deslleialtats de l'Estat exerceixen en aquest pressupost

Neus Munté ha volgut reiterar un cop més que "el compromís del Govern continua sent preservar i protegir la despesa social, malgrat les enormes deslleialtats polítiques, econòmiques i jurídiques que emanen de l’actuació del Govern de l’Estat". La consellera s'ha referit “als incompliments de les sentències del Tribunal Constitucional favorables a la gestió territorial del 0,7% de l'IRPF; la LRSAL, que envaeix les competències de la Generalitat de Catalunya; la modificació de la legislació sobre infància en què s’estableix un nou marc jurídic de protecció del menor que interfereix en matèries forals pròpies, o la nova Llei de voluntariat que envaeix les competències de la Generalitat de Catalunya i trenca el model català del voluntariat, per citar uns exemples".

Munté ha afirmat també, que "els Pressupostos Generals de l’Estat posen de manifest el greu retrocés que ha patit Catalunya pel que fa a recursos per a cobrir les necessitats socials. Des de l’any 2011 segueixen a 0 les partides destinades a persones amb discapacitat, programes específics per a dones, programes per a joves i fons d’acollida i integració d’immigrants i menors immigrants no acompanyats".

A més, Munté ha destacat que "l’únic increment que es produeix dels programes de serveis socials és el corresponent a la lluita contra la pobresa infantil, però té un sistema de distribució que penalitza les CCAA amb més població. Així, del total dels 16 M€ l’any 2014, només 730.000€ van correspondre a Catalunya en tant que, per exemple, Ceuta i Melilla, amb una població molt inferior, se situaven en 1,3 i 1,29 M€, respectivament. Per a l’any 2015 cal vetllar perquè es modifiquin els criteris de distribució d’aquest programa per tal d’adequar-lo a la realitat de la pobresa infantil en cada comunitat autònoma i que es tingui en compte criteris com el de població".

Per acabar, la consellera ha lamentat que "també es consolida la reducció del crèdit destinat al Pla Concertat, que durant el període 2011-2015 ha estat de 55,9 M€, que ha representat una minoració de recursos per a Catalunya de 8,4 M€, és a dir, un 71,64%".

Per tancar la seva intervenció, la consellera Munté ha volgut insistir en "la voluntat que demostren aquests pressupostos de treballar, especialment per a l'accés als serveis socials bàsics, el combat contra la pobresa en les seves diverses formes i el treball, colze a colze, amb les entitats socials i el món local".

En aquest sentit, Munté ha destacat que pel que fa a la direcció i planificació estratègica vetllarà per garantir la coordinació i cooperació interadministiva amb els ens locals mitjançant la subscripció de contractes-programa en tots els àmbits competencials del Departament. La dotació que s’ha destinat el 2014 és de 183 M€ i, per l’any 2015, està previst que sigui de més de 186 M€, per millorar el finançament dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats d’atenció a la infància i a l’adolescència i mantenir el suport a les situacions d’urgència social.

Segons Munté, "els recursos amb què comptem no són il·limitats, la seva quantia no és la justa, ni la desitjable, ni són suficients per fer front als reptes que se'ns presenten en el camp social i d'atenció a les persones, i això exigeix prioritzar i treballar des del diàleg constant i la màxima transparència".
 

El CIBAD "Centre d'Iniciatives del Barcelonès en l'àmbit de la dependència" és un dispositiu local d'informació, formació i assessorament en l'àmbit de la dependència, creat a la comarca del Barcelonès per a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i l'Administració central de l'Estat, en la posada en marxa del nou Sistema d'Atenció a la Dependència.


 

 

Assistència tècnica:

 


Intranet

Agenda

Mes anterior Gener 2019 Proper mes
L M X J V S D
week 1 1 2 3 4 5 6
week 2 7 8 9 10 11 12 13
week 3 14 15 16 17 18 19 20
week 4 21 22 23 24 25 26 27
week 5 28 29 30 31

Destaquem

Materials de la IV Jornada CIBAD Llei de la dependència i Serveis Socials: on som i cap a on anem

Ja són consultables els materials que l’expert en política social Luís Barriga i l’expert en serveis socials Miquel Àngel Manzano van utilitzar en les seves intervencions en la IV Jornada CIBAD Llei de la dependència i serveis socials: on som i cap a on anem.

Més de 80 professionals dels serveis socials de diferents municipis de Barcelona i altres representants del sector van assistir a la jornada celebrada al Consell Comarcal del Barcelonès el passat 5 de desembre.

La jornada va ser presentada pel President del Consell Francesc Josep Belver i també va comptar amb la participació dels representats al Congrès de Diputats Angels Esteller PPC, Esperança Esteve, PSC, Carles Campuzano, C i U, Laia Ortiz, ICV - EU i A, i la senadora Ester Capella, d’ERC, moderats per en Joaquim Mestre, vicepresident del Consell Comarcal del Barcelonès, que van debatre a la taula rodona sobre el “Posicionament dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats en relació a la LAPAD i al model de serveis socials bàsics”.

Cliqueu als links següents:

Programa de la jornada

LAPAD i Serveis socials: situació actual i perspectives de futur. Luís A. Barriga Martín, expert en Política Social

Article de Luís A. Barriga relacionat amb la ponència

Canvis en els models d’atenció social local: serveis versus assistència. Miquel Àngel Manzano, tècnic de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de la Diputació de Barcelona